วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ไหว้ครูปี 2559

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไหว้ครู          วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร กำหนดให้วันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559 งานวัดผลและประเมินผลจึงขอเชิญชวนครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทุกฝ่ายของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน
          การแต่งกายสำหรับครูอาจารย์ เป็นชุดกากี  สำหรับนักเรียนนักศึกษาเป็นชุดนักศึกษา (เสื้อขาว)

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

มิตรภาพ ไม่สำคัญที่ว่า..
ใครมาก่อนมันอยู่ที่ว่า..
ใครเดินเข้ามาแล้ว..ไม่เคย
“เดินจากไปต่างหาก”
ในวันที่เราเจอปัญหา..
บางครั้ง…เราต้องการแค่ใครสักคน
ที่จะกอดเราไม่ยอมปล่อย…
จนกว่าเราจะดีขึ้น….

หน้าเว็บ