วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

มิตรภาพ ไม่สำคัญที่ว่า..
ใครมาก่อนมันอยู่ที่ว่า..
ใครเดินเข้ามาแล้ว..ไม่เคย
“เดินจากไปต่างหาก”
ในวันที่เราเจอปัญหา..
บางครั้ง…เราต้องการแค่ใครสักคน
ที่จะกอดเราไม่ยอมปล่อย…
จนกว่าเราจะดีขึ้น….

หน้าเว็บ