วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ไหว้ครูปี 2559

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไหว้ครู          วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร กำหนดให้วันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559 งานวัดผลและประเมินผลจึงขอเชิญชวนครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทุกฝ่ายของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน
          การแต่งกายสำหรับครูอาจารย์ เป็นชุดกากี  สำหรับนักเรียนนักศึกษาเป็นชุดนักศึกษา (เสื้อขาว)

หน้าเว็บ